Asylindustrien

Asylindustrien i Norge

 

Asylindustrien er den industrigrenen i Norge som øker mest. Den består av mellom anna departementer, direktorater, fylkeskommunale og kommunale organer, samt bedrifter og organisasjoner. De ansatte i denne industrigrenen lever av de tiltak som settes i verk for å legge til rette for asylsøkere og innvandrere til landet. Resultatet av deres arbeid er økt kriminalitet, religionskonflikter, mangel på boliger, skoler, barnehager, krise-sentra etc.

 

På sikt vil dette føre til at velferdsstaten slik vi kjenner den, bryter sammen og landets samfunnsordning vil bli mer og mer lik den vi kjenner fra islamske land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Gjør derfor ditt ytterste for at denne industrien - som koster landet ca. 40 milliarder kroner pr år - blir lagt ned og de ansatte settes til samfunnsnyttig og verdiskapende arbeid.

 

En kort oversikt over ansatte i Asylindustrien finner du her: TRYKK HER

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Ansvarlig for denne siden er Oddbjørn Jonstad: jonstad@online.no

ROCKEKONSERT

DISCJOKEY

BEGEISTRING

Copyright © All Rights Reserved